Kazi

A Griffon with a salty mouthpiece

Description:
Bio:

Kazi

EIDL - Escape From Cheliax Bortas Bortas